Poczta HOLAB (webmail)
Panel zarządzania hostingiem HOLAB

System zapewnienia jakości oprogramowania
System obsługi zgłoszeń Helpdesk oraz inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania